Dụng cụ cạo bavia BRW -# 461070

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Hãng sản xuất: BRW
Loại: Dụng cụ cạo, doa
Đặc điểm nổi bật

alt

461070 - Three-square scraper
For metals and plastics.
Appropriate accessories:461390 Replacement scraper blade

Mã đặt hàng Kiểu  Mô tả
461070.0120 SCR-6-MK CP GRAT-EX,with multi-component handle, exchangeable blades, 
fixed blade holder not extendable, with 1 HSS blade C60 three 
square 6 mm + 45°
461070.0230 CG Scraper CP GRAT-EX,blade exchangeable, with 1 blade Ø 3.2x75 mm BRW 
461390 Type C 32
461070.0300  SC NOGA, exchangeable blade; aluminium handle, with 1 blade 
461390, Type T 80
461070.0410 C-micro CP GRAT-EX,blade not exchangeable, for fine work
461070.0460
 
MT Scraper CP GRAT-EX,blade not exchangeable

461070 - Three-square scraper
For metals and plastics.
Appropriate accessories:461390 Replacement scraper blade


Catalog

 Dowload catalog

Xem thêm

Đăng ký để nhận bản tin