- 15%
Kìm đa năng 200mm cách điện Wiha -# 26711
Kìm đa năng 200mm cách điện Wiha -# 26711
Kìm đa năng 200mm cách điện Wiha -# 26711
- 53%
Kìm mỏ nhọn 160 mm Wiha  26720
Kìm mỏ nhọn 160 mm Wiha  26720
Kìm mỏ nhọn 160 mm Wiha  26720
- 17%
Dao tách cáp, hiệu Weidmuller/Duc -# 449520.0100
Dao tách cáp, hiệu Weidmuller/Duc -# 449520.0100
Kìm tuốt dây Wiha 42062
Kìm tuốt dây Wiha 42062
- 10%
Kìm ép cos dây điện Wiha 33841

Kìm ép cos dây điện Wiha 33841

3.783.000₫ 4.215.000₫
Kìm ép cos dây điện Wiha 33841
Kìm ép cos dây điện Wiha 33841
- 12%
28 H - Dụng cụ tách vỏ cáp JOKARI - # 449620
28 H - Dụng cụ tách vỏ cáp JOKARI - # 449620
- 23%
27 - Dụng cụ tách vỏ cáp JOKARI - # 449625
27 - Dụng cụ tách vỏ cáp JOKARI - # 449625

Đăng ký để nhận bản tin