- 20%
NEO2 - Máy hàn nhựa cầm tay chạy pin STEINEL -# 517451.0200
NEO2 - Máy hàn nhựa cầm tay chạy pin STEINEL -# 517451.0200
- 8%
GluePRO 400 LCD - Máy hàn nhựa cầm tay STEINEL -# 517455.0100
GluePRO 400 LCD - Máy hàn nhựa cầm tay STEINEL -# 517455.0100
- 20%
HG2120E - Súng khò nhiệt, máy thổi khí nóng STEINEL -# 572541
HG2120E - Súng khò nhiệt, máy thổi khí nóng STEINEL -# 572541
- 8%
HL1920E - Súng khò nhiệt, máy thổi khí nóng STEINEL -# 572500
HL1920E - Súng khò nhiệt, máy thổi khí nóng STEINEL -# 572500

Đăng ký để nhận bản tin