Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều 11 PC Tone - # RMR110 (Ratchet Cobination Wrench)

Liên hệ
Tình trạng: Liên hệ
Mã đặt hàng: RMR110
Thương hiệu: Tone
Tag: Cờ lê
Đặc điểm nổi bật

Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều 11 PC Tone - # RMR110 (Ratchet Cobination Wrench) bao gồm 11 chi tiết. Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều 11 PC Tone - # RMR110 thiết kế khóa đảo chiều vặn.

Đặc điểm nổi bật:

Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều 11 PC Tone - # RMR110 (Ratchet Cobination Wrench) bao gồm 11 chi tiết. Cỡ đầu vặn 8 - 21 mm. Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều Tone - # RMR700 thiết kế khóa đảo chiều vặn.

Bộ cờ lê răng cóc đảo chiều 11 PC Tone - # RMR110 (Ratchet Cobination Wrench) made in Japan

Thông số kỹ thuật:

 - Bao gồm 7 chi tiết các cỡ: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

 - Tất cả được đặt vào hộp sắt chuyên dụng

MADE IN JAPAN

Xem thêm

Đăng ký để nhận bản tin